ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS "WWW.LEON.LT" TAISYKLĖS


1.    Bendrosios nuostatos:

1.1.    Šios taisyklės taikomos elektroninėje parduotuvėje www.leon.lt  ir nustato asmens, įsigijančio prekes elektroninėje parduotuvėje (Pirkėjo) ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2.    Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, iš anksto neįspėdamas Pirkėjo, pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų pateikimo el. parduotuvėje dienos. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki taisyklių pakeitimo, vykdomi pagal užsakymo pateikimo momentu galiojusias taisykles.

2.    Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas:

2.1.    Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pateikia užsakymą el. parduotuvėje ir užsiregistruoja kliento paskyrą parduotuvėje arba pateikia užsakymą svečio statusu ir įgyja visas pirkėjui priklausančias teises.

2.2.    Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

 2.3.   Jeigu Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jo pareiga yra nepateikti užsakymo.   

2.4.    Pirkėjas įsipareigoja kliento paskyros registracijos ir užsakymo pateikimo proceso metu pateikti teisingus savo asmeninius duomenis, radus neatitikimų, nedelsiant juos ištaisyti, o asmens duomenims pasikeitus, juos atnaujinti kliento paskyroje.

2.5.    Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma el. parduotuvės www.leon.lt duomenų bazėje.

3.    Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė.

3.1.    Pirkėjo teisės:

3.1.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.1.2.    Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai el. paštu info@leon.lt pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. 

3.2.    Pirkėjo pareigos:

3.2.1.    Pirkėjas įsipareigoja susipažinti su šiomis taisyklėmis.

3.2.2.    Pirkėjas įsipareigoja atsakyti už savo veiksmus, atliekamus el. parduotuvėje. 

3.2.3.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo nurodyti kontaktiniai duomenys, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.

3.2.4.    Pirkėjas privalo priimti (kai pasirenkamas siuntimas kurjeriu) arba atsiimti užsakytas prekes.

3.2.5.    Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3.3.    Pardavėjo teisės:

3.3.1.    Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai, bet kuriuo momentu be įspėjimo sustabdyti parduotuvės veiklą (tokiu atveju Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius); keisti, atnaujinti ir taisyti taisykles (atnaujintos taisyklės skelbiamos el. parduotuvės tinklalapyje); keisti parduodamų prekių asortimentą, kainas ir siuntimo išlaidų sumą.

3.3.2.    Pardavėjas nesuteikia garantijų, kad el. parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su el. parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

3.3.3.    Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis taisyklėmis.

3.3.4.    Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.4.    Pardavėjo pareigos:

3.4.1.    Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, nutraukti užsakymą ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu Pirkėjas jau atliko apmokėjimą.

3.4.2.    Pristatyti užsakymą pirkėjo nurodytu adresu. 

3.4.3.    Valstybine kalba pateikti Pirkėjui visą pageidaujamą informaciją apie parduodamą prekę. 

4.    Prekių apmokėjimo tvarka:

4.1.    Pirkėjas apmokėti užsakymą gali grynaisiais pinigais prekės pristatymo/atsiėmimo metu arba tiesioginiu bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą.

4.2.    Prekių siuntimo kainą nustato Pardavėjas, remdamasis siunčiamos prekės pakuotės dydžiu ir bendru prekės svoriu. Pardavėjas turi teisę pasiūlyti Pirkėjui nemokamą pristatymą. 

4.3.    Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos ir Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko, įrodantį užsakymo apmokėjimą arba kai užsakymas pilnai užregistruojamas (pasirenkant apmokėjimą prekės pristatymo metu). Jeigu, atėjus rezervavimo momentui, prekės sandėlyje nėra, Pardavėjas turi teisę pratęsti pristatymo laiką. 

5.    Prekių pristatymas:

5.1.    Prekės pristatomos per 1-5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba apmokėjimo patvirtinimo gavimo dienos.

5.2.    Jei Pirkėjo pasirinktos prekės užsakymo rezervavimo momentu sandėlyje nėra, pristatymas gali užtrukti iki 2 savaičių. 

6.    Prekių grąžinimas:

6.1.    Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės atitinka šioms prekėms keliamus standartinius kokybės reikalavimus.

6.2.    Elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimas vyksta pagal šiose taisyklėse numatytas sąlygas.

6.3.    Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ir kitais parametrais gali neatitikti realių prekių spalvų, formų ir kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.4.    Pirkėjui parduotos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Šiuo atveju Pirkėjas savo lėšomis pristato grąžinamą prekę Pardavėjui. Pardavėjas, įvertinęs, kad prekė nebuvo naudota, sugadinta ar kitaip pažeista, grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtą pinigų sumą per 14 darbo dienų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Kokybiškų prekių siuntimo išlaidos Pirkėjui negrąžinamos.

6.5.    Pirkėjui parduotos nekokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Nekokybiškos prekės keičiamos kokybiškomis arba gražinami pinigai. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę, Pirkėjas savo lėšomis pristato ar atsiunčia nekokybišką prekę Pardavėjui. Pardavėjui įvertinus, kad prekė yra nekokybiška ir atitinka kitas gražinamų prekių sąlygas, Pirkėjui yra grąžinami pinigai už prekę ir siuntimo išlaidas per 14 darbo dienų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. Pirkėjui pageidaujant siuntimo išlaidų padengimo, Pardavėjui elektroniniu paštu turi būti pateiktas prekės siuntimo ar pristatymo kurjeriu paslaugų apmokėjimo kvitas, identifikuojantis grąžinamos prekės siuntą. 

6.6.    Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

6.7.    Grąžinamą prekę Pardavėjas priima atgal tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudota, ji nėra praradusi savo prekinės išvaizdos ar sugadinta pirkėjo, yra originalioje pakuotėje ir turi visas komplektacijos dalis.

6.8.    Pardavėjas turi teisę nepriimti nekokybiškų prekių, jeigu pirkėjas nesilaiko taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

7.    Asmens duomenų apsauga:

7.1.    Pirkėjas patvirtina, kad sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, tiek sutarčių sudarymo, tiek internetinės prekybos ir marketingo vykdymo tikslais.

8.    Atsakomybė:

8.1.    Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2.    Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8.4.    Pardavėjas neatsako už kitų tinklalapų pateikiamą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per www.leon.lt el.parduotuvėje esančias nuorodas.

9.    Baigiamosios nuostatos:

9.1.    Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2.    Kuriai nors iš taisyklių nustojus galioti, likusios taisyklės ir sutarties sąlygos lieka galioti.

9.3.    Taikoma teisė - Lietuvos Respublikos teisė.